El tratamiento de la PERIODONTITIS ofrece una segunda oportunidad a las bocas de los pacientes que padecen esta infección. El tratamiento periodontal y el mantenimiento posterior permite al paciente conseguir una boca sana.
PERIODONTITIS

La periodontitis, antigament coneguda com piorrea, és una de les malalties infeccioses més freqüents en l’ésser humà i és la primera causa de pèrdua de les dents en tot el món. El seu origen és principalment genètic i la manca de símptomes clínics fa que sigui una malaltia molt desconeguda i difícil d’autodiagnosticar per part del pacient.

Les bactèries responsables de la periodontitis primer es dipositen en la superfície de les dents: es denomina placa bacteriana, i seguidament infecten la geniva: es denomina GINGIVITIS. Posteriorment i d’una manera discontínua (a brots), les bactèries comencen a destruir l’os que suporta les dents formant les bosses periodontals al voltant de les dents: això es denomina Periodontitis (Piorrea). La primera fase del tractament consisteix principalment en higienes dentals denominades raspats (mal anomenats curetatges) que consisteixen en l’eliminació de la placa bacteriana i del càlcul (tosca) supra i subgingival. En el nostre centre aquesta fase la realitzen higienistes titulades de gran professionalitat, àmplia experiència i excel·lent tracte humà.

La segona fase del tractament consisteis en l’eliminació quirúrgica de les bosses periodontals per a evitar la re-infecció. Aquestes cirurgies es realitzen amb anestèsia local i el pacent pot continuar realizant la seva vida amb absoluta normalitat.